Q.1
Вашето име *

8836920154f9673a20c5541335260066
Q.2
Вашата електронна поща *

Адресът на електронната Ви поща ще бъде използван само за обратна връзка и няма да бъде споделян.

8836920154f9673a20c5541335260066


Q.3
Класирайте темите на публикациите според тяхната полезност и вашите нужди. *

8836920154f9673a20c5541335260066

  • методически разработки на уроци и образователни проекти
  • връзки към образователни ресурси в Интернет
  • уроци за работа с образователен софтуер и компютърни програми
  • шаблони, тестове, дидактични игри, генератори
  • идеи за разнообразяване на обучението

Q.4
Какво още бихте искали да прочете на страниците на блога? *

8836920154f9673a20c5541335260066

Q.5
Дайте цялостна оценка за блога "Моменти от класната стая"

8836920154f9673a20c5541335260066